• Hoe gaan consulten in zijn werk?
• Bloesem remedies
• Cursussen en lezingenHoe gaan consulten in zijn werk?

U kunt mij telefonisch en via de mail bereiken. Via de mail krijgt u binnen 24 uur antwoord.
De meeste consulten doe ik via de mail sinds de geboorte van mijn zoon. Op deze manier kan ik ten alle tijden consulten doen, zodra het moeder-zijn het toelaat. Daarbij heeft u meteen het verslag van het consult op papier. Het jammer is dat we elkaar dus niet persoonlijk zien. Voor de energieverbinding met de dieren maakt het niet uit, energie is overal, zodra je aan iemand denkt.U kunt via de mail, of de post, een foto van uw dier naar mij toe sturen. Het moet een foto zijn waar uw dier alleen op staat. Het liefste een recente foto. Mocht dat niet lukken, omdat bijvoorbeeld het dier overleden is, mag u dat er even bij vermelden.
Naast de foto mag u de naam van uw dier en uw eigen naam, adres en telefoongegevens meesturen. Dit in verband met de betaalgegevens. In uw bericht mag u ook uw vragen aan uw dier opschrijven. De vragen mogen in vragende vorm beschreven worden, zoals u dat aan uw dier zou willen vragen.

Zodra ik uw mail of post heb ontvangen, ontvangt u van mij een mail, met daarin de datum waarop u het consult kunt verwachten.
U ontvangt het consult dan via de mail. Graag ontvang ik van u een ontvangstbevestiging. U kunt aan de hand van de consultmail natuurlijk al uw opmerkingen en vragen naar mij toe mailen.

Ik streef ernaar deze dan ook direct te beantwoorden (binnen 24 uur). Uw reactie met vragen, die ik binnen een week na het versturen van de consultmail krijg, zal ik vrijwel direct kunnen beantwoorden.

Mocht u op een later tijdstip nog vragen hebben, kan ik daar een nieuwe datum voor doorgeven. Ook zal een latere reactie, na een week, onder een nieuwe factuur vallen.
Ik stuur u de factuur digitaal via de mail of per post nadat het consult afgesloten is.
Ik streef ernaar binnen een week, nadat ik alle spullen heb mogen ontvangen, het consult te verzorgen. Een week nadat ik het consult heb verzorgt, kunt u de factuur verwachten.

Conuslten op locatie
Ik doe ook consulten op locatie. Dit is goed te doen wanneer u meerdere dieren heeft of meerdere mensen met hun dieren op dezelfde locatie een consult willen.
U kunt mij mailen of bellen over de mogelijkheden.

^ Naar boven


Bloesem remedies

Wat zijn bloesem remedies
Bloesem remedies, een zeer verfijnde natuurgeneeswijze, gemaakt van de bloesems van wilde of biologisch geteelde planten, bomen of struiken. Bloesem remedies is een steeds groeiende geneeswijze, oorspronkelijk ontdekt door dr. E. Bach. Hij heeft dit systeem de laatste decennia ontwikkeld tot een wereldwijde methode om onze moeilijkheden en ziekten op te lossen. De remedies worden gebruikt voor gemoedsgesteldheden of emoties die uit evenwicht zijn geraakt. Bloesem remedies zijn katalysators, die ons helpen met het verkrijgen van inzicht in ons bewustzijn en weer op natuurlijke wijze herstellen. Ziekten en moeilijkheden die ons proberen aan te geven dat wij van onze innerlijke, geestelijke weg zijn afgeraakt. Dat we niet meer de juiste natuurlijke wetten kunnen toepassen en vaak niet meer kunnen luisteren naar onze innerlijke natuur. De bloesem remedies helpen ons om de juiste weg weer te vinden, niet alleen door het versterken van onze intuïtieve krachten, maar ook door het bevorderen van de ‘positieve' kwaliteiten. Bij bet gebruiken van bloesem remedies gaat iemand duidelijker in contact komen met zijn of haar eigen gevoel. Wanneer men bijvoorbeeld een angst heeft is dit niet een angst, maar het ontbreken van het deel moed. Leeft men bijvoorbeeld onder een voortdurende angst dan zal dit de levenskracht en vitaliteit van de persoon aantasten. Wanneer men het deel moed weer heeft eigen gemaakt, ontstaat er een evenwicht zodat de spanning en/of ziekte zijn greep kan loslaten en het lichaam zelf op een natuurlijke wijze aan het herstellen kan gaan beginnen. Ook voor preventiewerkers bieden de bloesem remedies een schitterend scala van mogelijkheden om preventief aan een klacht of ziekte te werken, doordat men toegang krijgt tot voor velen ontoegankelijke gebieden van de geest.

Het prepareren
Bij het maken van de bloesem remedies gaan wij uit van een levende natuur, een natuur waar we met respect mee moeten omgaan. Het maken van een bloesem remedie is eveneens een levend proces, de ontmoeting met de plant is de conceptie, dan begint een periode van bekijken en onderzoeken. Deze periode is tevens een persoonlijk innerlijk proces van degene die de bloem ontmoet en het kan soms enkele jaren duren voordat het mogelijk is om de remedie te maken. Vergelijk hierbij het aangaan van een relatie, de ontmoeting en de verdieping. De kwaliteit van de remedie is afhankelijk van het uiteindelijke tijdstip waarop de remedie gemaakt wordt.

Het gebruik van de remedies
Het beste kan men een bloesem remedie 4 tot 6 x per dag innemen vanuit een doseerflesje. Om een doseerflesje met bloesem remedie klaar te maken neem ik een schoon flesje met pipet van 30 ml. Ik doe hier ongeveer 1 cm. alcohol (b.v. cognac, graanjenever), plantaardige glycerine of appel-azijn in voor de conservering en vul het restant aan met bronwater. Neem het stockflesje of meer andere stockflesjes van de gekozen remedie(s), om het beste resultaat te krijgen is het wenselijk om niet meer dan vier bloesem remedies tegelijkertijd te gebruiken, Ik doe vanuit dit stockflesje of vanuit meerdere flesjes hoeveelheden druppeltjes in het flesje. De hoeveelheid voel ik in. Schrijf de namen van de gekozen bloesems op een etiketje en plak dit op het flesje zodat men ook weet welke bloesem remedie(s) men gebruikt. Voor het innemen altijd goed schudden. Het doseerflesje is nu klaar voor gebruik.
Je mag 4 tot 6 druppels van deze verdunning met het pipetje uit het doseerflesje en druppelt deze onder de tong. Het pipetje niet aanraken met de tong i.v.m. de houdbaarheid. Het is belangrijk dat men de bloesem remedies een aantal verschillende keren per dag inneemt, b.v. 's morgens bij het opstaan, voor de maaltijden en 's avonds voor het slapen gaan. Iedere keer een klein beetje doet meer als eenmaal een grote slok. Wanneer er een bewustzijnscrisis ontstaat, waarneembaar als verergering van de emotionele klachten kan men het beste 12 x daags 4 druppels innemen en zonodig om de 10 min. Wanneer dit nog niet het gewenste resultaat geeft dan direct vanuit de stockflesjes gaan gebruiken. Bij gebruik vanuit het stockflesje min. 2 tot 4 x daags 2 druppels direct onder de tong. In geval van nood is het ook mogelijk om er een eerste hulp remedie zoals de "TERRA" of Rescue remedie van Bach bij te gebruiken. De verdunning hiervan maakt men met 4 druppels in een doseerflesje.

^ Naar boven


Cursussen en lezingen

Basiscursus telepathisch communiceren met dieren

Voor wie is de cursus? Eigenlijk voor iedereen. Of je nu dieren hebt of niet. Mensen die dieren om zich heen hebben, praten eigenlijk allemaal met hun dieren. Ook hebben we zelfs best een goed beeld over waar ons dier van houdt en waarvan niet. We weten precies als er iets mis is met ons dier. Maar vaak is het de emotionele band met ons dier die voor de blokkaden zorgt. O jee, er is iets mis maar wat? Tijdens de cursus krijg je handvaten aangereikt om te communiceren met je eigen dieren.

De cursus is natuurlijk ook een mooie verrijking van het werk dat je misschien al met dieren doet.

In deze cursus leer je weer bewust gebruik te gaan maken van je intu´tie. Aan de hand van verschillende oefeningen en invalshoeken, maar vooral door het te doen.

We werken met eigen meegebrachte foto's. Dit kunnen foto's van je eigen dieren zijn, maar ook foto's van dieren van familie en vrienden. Wel is het handig als je het dier zelf kent! (Het is belangrijk dat het dier alleen op de foto staat, geen overleden of vermiste dieren, tijdens de basiscursus.)

Deze dag zul je veel delen met je medecursisten. Je zult spreken met hun dieren, maar we zullen ook een voorproefje doen, in het spreken met je eigen dieren. En praten met dieren is meer, dan het antwoord op je vraag. Wat spiegelt een dier mij? Het zal een reis worden door je eigen bewustzijn, aan de hand van de dieren.

Deze dagdelen zul je weer bewuster worden van je eigen intu´tieve vermogen en daarmee het telepathisch contact met dieren. Ik zal je alles aanreiken en vertellen naar mijn eigen ervaringen.

Deze dagdelen zijn verzorgd met koffie, thee, fris met wat lekkers en fruit. Je krijgt bij de cursus een cursusboek, schrijfblok en pen. Aan het eind van de dag krijg je een getuigschrift van deelname.

De cursus vindt plaats op verschillende locaties o.a.: bij Mak-Blokweer, Kloosterhout 1&2 te Blokker (boven de kinderboerderij). Dit is op loopafstand van station en parkeergelegenheid (achter de dierenarts, wit gebouw).
Voor meer informatie kun je bij links kijken bij ecologische kinderboerderij. Voor opgave en algemene voorwaarden mail of bel gerust. Kijk voor cursuservaring onder de link "Ervaringen."

Vervolgcursus Telepathisch communiceren met dieren
Tijdens de vervolgcursus gaan we dieper in op de basiscursus.
We gaan praten met onze eigen dieren. Vaak hebben we het gevoel dat we het voor onszelf al invullen wanneer we met onze eigen dieren spreken. Of zijn we emotioneel zo begaand met ons dier, dat we eraan twijfelen of we wel kunnen spreken met onze eigen dieren. Ook spreken we met meerdere dieren tegelijk en praten met zijn allen tegelijk met hetzelfde dier. Dit heeft altijd hele mooie boodschappen van de dieren met wijze tips die je inzicht verbreden. Het zal een inspirerende dag zijn.

We werken met eigen meegebrachte foto's. Dit kunnen foto's van je eigen dieren zijn, maar ook foto's van dieren van familie en vrienden. Wel is het handig als je het dier zelf kent! We spreken ook met de dieren op de kinderboerderij.

Verdere informatie is gelijk aan de basiscursus.
Voor opgave en algemene voorwaarden mail of bel gerust.

Cursussen in ontwikkeling
- Overleden en vermiste dieren
- Praten met paarden
- Kijken naar jezelf door de ogen van jouw dier

Oefengroepen
Na het volgen van de eerste cursus kun je aansluiten bij de oefengroepen. Dit mag natuurlijk ook een cursus bij iemand anders zijn geweest. Ik geef oefengroepen waar max. acht mensen in zitten.

Tijdens dit dagdeel, wat eenmaal in de maand is, bespreken we alles over telepathisch communiceren met dieren. Handige tips en feedback. Ook spreken we met zijn allen met hetzelfde dier. Dieren kunnen ons vele mooie technieken leren. Dit kunnen ze heel mooi laten zien, wanneer je met meerdere mensen tegelijk met hetzelfde dier praat. Ook kun je dieren waar je al mee gesproken hebt meenemen, om te bespreken of nogmaals met zijn allen mee te spreken, omdat je misschien ergens niet zeker over bent. Oefengroepen zijn zowel overdag als 's avonds. Een dagdeel duurt ongeveer twee uur.

Lezingen
Ik geef lezingen in het telepathisch communiceren met dieren. Tijdens deze lezing vertel ik alles over telepathie. Hoe, wat, waaromů etc. Dit duurt ongeveer 60 minuten. Daarna geef ik een korte foto-reading waarin iedereen kan zien hoe ik werk en het even in levende lijfe kan ervaren. De gehele lezing duurt ongeveer twee uur. Ik organiseer zelf lezingen, maar kom ook thuis of op locatie.

^ Naar boven
Home   Over ons   Telepathie   Natuur   Ervaringen   Tarieven   Gedichten   Contact   Links