Algemene Voorwaarden
 • Boodschap van de dieren kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van schade of letsel dan ook. Boodschap van de dieren is geen dierenarts en is ook niet in het bezit van enige medische opleiding. Boodschap van de dieren zal spreken namens de dieren. Boodschap van de dieren kan enkel en alleen in zoverre op medisch gebied iets zeggen, als dat het dier mij laat voelen in mijn lichaam. Daarom is het belangrijk altijd in contact te blijven met artsen. Artsen mogen uiteraard altijd contact met mij opnemen, wanneer u informatie meeneemt vanuit u het consult met uw dier. U draagt te allen tijde zelf de verantwoording wat te doen met de gehoorde informatie.

 • Kosten voor het geleverde product dienen direct contant te worden voldaan of te worden over gemaakt via bankrekeningnummer 102969531 van Boodschap van de dieren te Zwaag. De kosten dienen binnen twee weken te zijn voldaan.

 • Wanneer u 24 uur van te voren een afspraak afmeldt en er geen nieuwe afspraak gemaakt word, wordt er 12,50 euro in rekening gebracht. Dit geldt voor consulten en groepsconsulten.

 • Wanneer u een afspraak heeft en deze niet na komt zonder af te melden, kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten hangen af van de gemaakte afspraak.

 • Kosten voor groepsconsulten, foto reading en oefengroepen dienen gepast contant te worden betaald op de dag zelf. Een ander optie is 24 uur voor de afspraak overgemaakt op bankrekeningnummer 102969531 van Boodschap van de dieren te Zwaag.

 • Kosten voor lezingen dienen bij binnenkomst contant te worden voldaan.

 • Het leveren van aromatherapie, Bloesem- of Living Light Essences remedies en energiebehandelingen worden voldaan na betaling.

 • Algemene afspraken betreffende cursussen:
  Het inschrijfbedrag voor de cursus bedraagt 25% van het cursusbedrag: 25 euro.
  Dit bedrag mag bij inschrijving over worden gemaakt op: Boodschap van de dieren te Zwaag, op bankrekeningnummer 1029.69.531.
  Wanneer de betaling en uw persoonlijke gegevens ontvangen zijn, is een inschrijving geldig. Het resterende bedrag mag op de cursusdag zelf worden voldaan of 24 uur van te voren op bovenstaand rekeningnummer zijn overgemaakt. Bij annulering na inschrijving wordt er 25% van het cursusbedrag in rekening gebracht: 25 euro.

Op de algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Regels missen wel eens de flexibiliteit van liefde.

Neem daarom altijd contact met mij op via:

Mirella Bruynesteyn
Boodschap van de dieren
0229-851411 / 06-45278475
info@boodschapvandedieren.nl
Home   Over ons   Telepathie   Natuur   Ervaringen   Tarieven   Gedichten   Contact   Links